Supporters

  • Voetbalsupporters uit de oude doos
  • Voetbalsupporters uit de oude doos

Zoals het Sportimonium meer is dan een museum over sport, is de Sportimonium Supporter meer dan een bezoeker van het museum. Een Sportimonium Supporter wordt nauw betrokken bij de activiteiten in en rond het museum en heeft steeds gratis toegang.

Mits een overschrijving van 40 euro (mogelijkheid van fiscaal aftrekbare giften) op rekeningnummer BE38 4314 7305 0172 van Sportimonium vzw, Trianondreef 19, 1981 Hofstade (vermelding: gift supporter + jaartal), ben je al een kalenderjaar lang supporter. Supporters die 150,00 euro of meer overschrijven, geven het Sportimonium extra steun en worden hierdoor supporter-erelid. Zij krijgen een plaats in onze eretribune. 

Schenkers van een waardevol stuk aan het museum kunnen supporter-donateur worden als dank voor de verrijking van het sport(patr)imonium. 

Word Sportimonium supporter (inschrijvingsformulier).