Toegankelijkheid

Bezoekers met een handicap

  • ROLSTOELGEBRUIKERS kunnen zich in het Sportimonium vrij bewegen. Alle tentoonstellingsruimten zijn volledig toegankelijk. Ook een groot aantal volkssporten kunnen door rolstoelgebruikers worden beoefend. Aangepast sanitair is aanwezig. De toegang van de parking naar het Sportimonium is rolstoelvriendelijk evenals de hoofdwegen op Sport Vlaanderen.  
  • BEZOEKERS MET EEN MENTALE HANDICAP worden op verzoek op een aangepaste manier ontvangen en zowel in de tentoonstelling als in het sportlabo en in de volkssporttuin begeleid.  
  • BEZOEKERS MET EEN AUDITIEVE BEPERKING krijgen voldoende visuele input dankzij het aanwezige beeldmateriaal en kunnen het museum exploreren dankzij de aanwezige tekstborden. Groepen die een gids of een Sportimonium-coach inschakelen, kunnen wel best een doventolk voorzien. 
  • BEZOEKERS MET EEN VISUELE HANDICAP komen in het Sportimonium ruimschoots aan hun trekken dankzij het parcours ‘Sportimonium anders bekeken’. Een parcours met voelboxen en audio-installaties loodst blinden en slechtzienden samen met familie en vrienden langsheen de verschillende tentoonstellingsluiken. Je kan kiezen voor een individueel bezoek (wandelgids te bekomen aan de balie) of een groepsbezoek (max. 8 personen met een visuele beperking per groep) met een ervaren gids. 

Arrangementen met gids: 45 euro (Sportimonium Anders Bekeken)

INFO EN RESERVATIES