Collectie

  • het ontstaan van de collectie
  • een deel van het opgeslagen depot

De ontsluiting van de collectie

De voorwerpen en documenten worden digitaal beschreven in een geautomatiseerde databank (Adlib). Op erfgoedplus.be is een groot deel van de collectie van het Sportimonium ook online consulteerbaar. Het gaat om bijna 16.000 collectiestukken, gaande van foto's, dia's, affiches en diploma’s tot sportkledij, medailles en trofeeën. Alle collectiestukken die op Erfgoedplus.be staan, zijn ook te raadplegen via de website van Europeana, een overkoepelend erfgoedproject van de Europese Unie. 

Ontstaan van de collectie

De kiemen van de Sportimoniumcollectie liggen in een sporthistorisch onderzoek dat vanaf 1973 aan de K.U.Leuven (o.l.v. prof. dr. Roland Renson) werd opgezet. In 1985 werd Sportmuseum Vlaanderen vzw (vanaf 2009 Sportimonium vzw) opgericht om een permanent onderdak te bieden aan documenten en voorwerpen die getuigen van het rijke sportverleden van ons land. Sindsdien groeide de collectie stelselmatig en een deel ervan is opgesteld in de vaste tentoonstellingen.

Aard, omvang en bewaring

Het Sportimonium bouwt aan een selectieve maar representatieve collectie van de sportieve bewegingscultuur in Vlaanderen in zijn brede (inter)nationale, historische en sociaal-culturele context en van de traditionele spelcultuur wereldwijd. De collectie is zeer verscheiden en bevat kledij, schoeisel, sport- en spelmateriaal, vlaggen, wimpels, bekers en medailles. Ook audiovisuele documenten zoals films, video’s, geluidscassettes, grammofoonplaten, partituren, prenten, prentbriefkaarten, affiches enz. worden bewaard. De collectie omvat zowat 8.000 voorwerpen en 13.000 audiovisuele documenten.

Bewaring

Slechts 15% van de collectie wordt tentoongesteld in de vaste opstellingen. De meeste voorwerpen hebben een vaste standplaats in het museumdepot, de "Preservation Hall Victor Boin". Ze worden gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen of in bruikleen gegeven aan andere musea.