MUSEUM / OVER ONS

Downloads

ONTSTAAN

Ons museum heeft stevige wortels. Wat in de jaren 1970 begon als een onderzoeksproject naar sporterfgoed aan de KU Leuven, opende in 2004 de deuren als een echt museum – en is vandaag een instelling in volle verandering. Ons sportief erfgoed bewaren en ontsluiten doen we met een blik die stevig op de toekomst is gericht. Hier lees je alles over onze missie, visie en transitie.

IN TRANSITIE

Sportimonium is een museum in volle verandering. In 2022 sloten we de deuren van onze vaste tentoonstelling. We kozen ervoor om het museum in een nieuwe richting te sturen: dynamischer, vernieuwender en klaar voor de toekomst.

Sinds 2024 zijn we door de Vlaamse overheid erkend als bovenlokaal museum. Vanuit die positie werken we in de komende jaren aan onze ambities: een collectie in topvorm, een verrassende, reizende publiekswerking én een nieuwe vaste expolocatie. Zo brengen we ons museum in topvorm.

Benieuwd naar hoe die transitie verloopt? We delen regelmatig onze ervaringen en bevindingen op deze website. Houd dus zeker deze pagina en ons nieuwsoverzicht in het oog.

ONZE MISSIE

Sporterfgoed zet in beweging. Met de collectie als fundament en met een laagdrempelige, dynamische presentatiewerking wil Sportimonium zowel sporters als niet-sporters de betekenis van sporten en bewegen in een veranderende samenleving laten ervaren. We willen iedereen doen nadenken over sport en doen dat samen met (sport)partners en erfgoedgemeenschappen.

ONZE VISIE

Sportimonium realiseert zijn missie met een ambitieus groeiplan. De horizon daarvan is een museum met een dynamische collectiewerking in Hofstade en een nieuwe presentatielocatie en inhoudelijk concept in een Vlaamse centrumstad.
De sporterfgoedcollectie blijft een sterkte, die duurzaam wordt bewaard en geactualiseerd met oog voor verleden, heden én toekomst. Een beperkte publieksontsluiting in Hofstade is de afzetbalk voor een presentatiebeleid van wisselende, tijdelijke expo’s die via diverse insteken het denken over sport in beweging zetten. Door te focussen op sportdisciplines enerzijds en thematische invalshoeken anderzijds en door in co-creatie met stakeholders uit de erfgoed- en de sportsector te werken, krijgt de publiekswerking een unieke dynamiek.
Zo wordt Sportimonium een levendige plek die zowel sport- als cultuurliefhebbers aantrekt, waar beleving en reflectie hand in hand gaan, waar sport doen en sport zien ideeën baart en emoties oproept. De ruggengraat van deze werking is een duurzaam netwerk van partners. Inhoudelijk en organisatorisch, promotioneel en financieel. (Boven)lokaal, landelijk en internationaal.
Het huidige transitietraject van Sportimonium zal deze ambitie voorbereiden en concretiseren. In 2024-2028 versterkt Sportimonium de collectiewerking en experimenteert het met nieuwe formats, partnerships en locaties. Met Hofstade als uitvalsbasis en in co-creatie met partners zet Sportimonium trajecten uit die de collectie verrijken en ontsluiten via waardering, documentering, onderzoek en expo’s. Hierbij kiest het deze speerpunten:
  • Een geactualiseerde collectie: De collectie is het fundament en de troef van Sportimonium. Door waardevol sporterfgoed te verzamelen en optimaal te beheren, borgt het museum het sportverleden. Maar in een sportmuseum kan erfgoedzorg nooit statisch zijn. ‘Sport’ is divers en altijd in beweging. Het museum ontwikkelt daarom een dynamisch herken- en verzamelbeleid, dat de collectie actualiseert en de meerstemmige betekenis ervan blootlegt via de bijdragen van erfgoedgemeenschappen, onderzoek en presentaties.
  • Partners als coauteurs: Als nomadisch museum werkt Sportimonium samen met partners voor zijn publiekbemiddeling en collectieontsluiting. Die vindt het in de erfgoedsector, bij de Vlaamse overheid en bij steden en gemeenten, bij sportfederaties- en clubs, bij academische partners, in de media en de bedrijfswereld. Hun betrokkenheid stut de realisatie van expo’s. Sportimonium gaat in dialoog met hen, vertrekkend van gedeelde noden en ambities, en legt zo de basis voor een duurzame verankering na 2028.
  • Samen met erfgoedgemeenschappen: Sport is teamwork. De presentatiemomenten van het museum in samenwerking met partners uit de erfgoedsector of de sportsector zijn daarom ook telkens een aanleiding om, waar mogelijk, erfgoedgemeenschappen van atleten en supporters, van sporters en niet-sporters … te betrekken in de totstandkoming..
  • Nomadische expo’s als leerschool: De publiekswerking van Sportimonium is een smeltkroes van de eigen collectie en de samenwerking met partners. Ze vormt zo een kans om te experimenteren en te leren: in de opzet en locatie van fysieke toonmomenten, in de combinatie van digitale en fysieke ontsluitingen, in het vertellen van verhalen die zowel sport- als erfgoedliefhebbers aanspreken én ruimte maken voor kritische, intersectionele meerstemmigheid.
  • Bovenlokaal+: Het Sportimonium voldoet niet meer aan de criteria voor landelijke erkenning. Daarom kiest het in 2024-2028 voor een bovenlokale indeling. Tegelijk blijft Sportimonium een brede werking ontplooien. Voor het collectiebeheer blijft het bijvoorbeeld actief op landelijk niveau. Bovenlokaal wordt ook niet beperkt tot één regio. Hofstade blijft de uitvalsbasis, maar partnerships en publiekswerking vinden plaats doorheen Vlaanderen en hebben minsten een bovenlokaal bereik.