COLLECTIE / SCHENKINGEN EN BRUIKLEEN

Links

SCHENKINGEN

Bewaar je thuis sportief erfgoed dat volgens jou een plaatsje in ons museum verdient? Neem dan zeker contact met ons op via jolien.teurlings@sportimonium.be. We bekijken dan of je aanbod past binnen ons verwervingsbeleid.

BRUIKLEEN

Sportimonium leent regelmatig objecten uit aan musea of andere organisaties in binnen- en buitenland.

Wil je een bruikleen aanvragen? Neem dan contact op met Jolien.teurlings@sportimonium.be.

Neem zeker volgende informatie op in je aanvraag:

  • Naam en adres van bruikleenaanvrager
  • Naam contactpersoon (inclusief telefoon, mobiel, e-mail)
  • Titel tentoonstelling en periode
  • Plaats van de tentoonstelling
  • Omschrijving concept tentoonstelling
  • Naam en nummer van het object (SMV……)

Een mogelijkheid tot bruikleen is ook afhankelijk van de toestand van het object in kwestie. Er zijn geen administratieve kosten verbonden aan de bruikleenaanvraag, maar de verzekering en het transport moeten geregeld worden door de bruikleennemer.
Alle bruikleenaanvragen dienen geruime tijd (ten minste 1 maand) voor aanvang van het project aangevraagd te worden. Iedere aanvraag zal individueel behandeld worden door het team collectie.

 

 

EERDERE EXPO’S